Thi công thiết kê nhà hàng theo phong thủy

Chọn tranh trang trí Thiết kế nhà hàng Nhật

Khái nệm về tranh :
Bạn có thể kết hợp đồ đạc, tranh ảnh giữa xưa và nay đê nghệ thuật trang trí Thiết kế nhà hàng Nhật thêm phong phú, tạo nhiều vẻ đặc sắc và hấp dẫn hơn.
Kích thước tranh phu hợp với khoảng tường.
Phải phân biệt rõ ràng giữa tranh nghệ thuât và tranh, phục vụ thị hiếu không lành mạnh, họặc hàng lưu niệm (memoral) sản xuất hàng loạt.
Không nên chọn nhửng bức tranh dù nồ tếng nhưng không phù hợp sở thích, Bởi vì bạn là người trực tiếp thrửng ngoạin. Mua một bức tranh mà mình không thích, thậm chí không hều chỉ là sư phô trương hrm hĩnh, vô ích.
– Không đặt nặng về giá trịthờ gian sáng tác và chất liệucủa bức tranh,
3 Vị trí tranh đố vó tròng và phòng:
Cần lưu ý những đềm đưứ đây :
Kích thước tranh phải tương quan tỷ lệ và lù ma vứ khoảng tưừng và những đồ đạc bàv bện trong Ịlòng.
– Nếu phòng tẻ nhạt, thếu màu sắc: ro lon tranh có nét vẽ và màu 9ẳc mạnh bạo.
– Nếu phòng quá hẹp: treo tranh phon} c.ảl tươ mát, tranh thủy mạc có màu sắc lạnh đề tạo ’ủm gác thoáng mát, rộng rã.
– Treo vừa tăm mắt và đừng đề bị che klnn Bởi các đồ đạc trong nhà. Tránh treo không thẳng hàng, khập khễr.h.
– Tranh treo gần nhau phải tạo được bố cục chăt chẽ.
– Tranh treo khác cỡ vẫn đẹp nhưng lưu ý đến đề tà, khung đề tạo sự hòa hợp.
– Đối với phòng trẻ em, phòng trang trí theo khuynh hưứng tân thờ: có thề treo tranh không cần khung, tranh hoa lá, chim muông dán lên tường, khung cửa, vẫn tạo đrợc một nét đặc sắc.
– Lối ra vào ở một cẵn phòng hẹp có thề đưọc tô đềm dán vào cửa một bức tranh phong cảnh bằng khung cửa đề tạo nên nét vu mắt và cảm gáo rộng rã. Tuy nhên, lốitrang trí này chỉ nên dùng trong các phòng; không chính thức và đồ đạc trong phòng cũng vu tưoi hấp dẫn.