Thi công thiết kê nhà hàng theo phong thủy

Phong thủy khi Thi công nhà hàng

Đây là một lời khuyên căn bản của trường phái hình chóp phong thủy. Phong thủy thi công nhà hàng hình chóp tập trung vào con người và coi nơi chốn như là một công cụ. Không giống với phong thủy truyền thông, phong thủy hình chóp gợi ý rằng chúng ta khong thể tạo ra phong thủy hoàn hảo cho đến khi chúng ta biết về những con người chiếm giữ không gian. Không một người nào gặp phải môi trường xung quanh của mình bằng mộtcách giống nhau hoàn toàn chính xác, vì vậy, phong thủy tốt có thể đạt được chỉ khi cá nhân con người chiếm giữ nơi ở được quan tâm. Cuốn sách này được dựa trên trường phái phong thủy hình chóp, sử dụng tất cả hệ thống thông tin đổ khám phá ra câu trả lời về việc tại sao sự vật hoạt (lộng theo cách riêng của chúng. Tôi tin rằng những ý ki ôn của trường phái hình chóp đã góp phần đưa ra phong thủy vào thế giới hiện đại.
Trường phái hình thể
Trường phái hình thể, trường phái lâu dời nhất của phong thủy (vẫn còn đang tồn tại kể từ 2500 trước Công Nguyên), đẩy lùi bất cứ nền văn minh nào ngày nay. Liên quan với việc xác nhận những điều kiện vật lý ảnh hưởng như thế nào đến sự sống, những nhà chuyên môn của trường phái hình thể là những bậc thầy về sự quan sát. Bằng cách nghiên cứu thế giới tự nhiên, họ có thể xác định bên nào của một bờ suối sẽ có thể bị sạt lở hoặc bên nào sẽ được bồi đắp thêm. Họ có thể đoán được sự phì nhiêu của đất trồng bằng cách định vị thực vật tự nhiên có lợi cho sức khỏe, họ có thể phát hiện ra mạch nước ngầm, có thể quyết định xem một nơi cư ngụ sẽ được đặt hoặc được chú trọng bằng đường vòng quanh núi hay không, và họ cũng có thể xác định lớp đất mỏng trên mặt bằng vị trí và hình thành những nhóm cố định đầu tiên, kiến thức về những nơi tốt nhất để đặt nền tảng là rất cần thiết. Nền nông nghiệp cung cấp gạo và một cuộc sống cộng đồng đa chức năng, văn hóa về nghệ t huật, âm nhạc và văn chương bắt đầu tồn tại.