Thi công thiết kê nhà hàng theo phong thủy

Phong thủy Thiết kế nhà hàng

Điểm qua phong thủy thiết kế nhà hàng và các công trình dân dụng khác:
– Hà đồ
Vào thời xa xưa có một thần mã xuất hiện ở sông Hoàng Hà, trên lưng có vẽ hình đồ kèm theo khẩu quyết. Vì vậy về sau người đời gọi hình vẽ này là H; Đồ. Khẩu quyết của Hà Đồ như sau:
Sô 1 và sô 6 cùng tông, là thủy ở phương bắc; số 2 và sô 7 cùng đạo, là hỏa ở phương nam; sô 3 va sô 8 bằng hữu, là mộc ở phương đông; sô 4 và số 9 bạn bè, là kim ở phương tây; số 5 và sô 10 ở giữa, là thổ ở giữa.
– Lạc thư
Vào thời xa xưa ở sông Lạc xuất hiện con rùa thần, trên lưng có hình cửu tinh, về sau người ta phát hiện hình đồ này có nhiều diệu dụng. Khẩu quyết của Lạc Thư như sau:
Trên đội số 9 dưới đạp số 1; bên trái số 3, bên phải số 7; hai vai là số 2 và số 4; chân là sọ 6 và
scí 8; sô 5 ở giữa.
– Tiên thiên bát quái
Theo truyền thuyết, tiên thiên bát quái do Phục Hy vẽ ra, cho nên còn gọi là Phục Hy bát quái.
– Hậu thiên bát quái
Theo truyền thuyết, hậu thiên bát quái do Văn Vương chế ra, cho nên còn gọi là Văn Vương bát quái.
Chấn ở phương đông, thuộc hành mộc; Tốn ở hướng đông nam, thuộc hành mộc; Ly ở phương nam, thuộc hành hỏa; Khôn thuộc hướng tây nam, thuộc hành thổ; Đoài ở phương tây, thuộc hành kim; Kiền ở hướng tây nam, thuộc hành kim; Khảm ở phương bắc, thuộc hành thủy; cấn ở hướng đông bắc, thuộc hành thổ.