Thi công thiết kê nhà hàng theo phong thủy

Phương vịkhiThi công nhà hàng

Khi xem xét Thi công nhà hàng, hướng và lưng nhà là rất then chốt. Trong thuật phong thủy, có nhiều thuật ngữ, trong đó hướng nhà và lưng nhà là ha thuật ngữ cơ bản nhất.
Hướng nhà là chỉ mặt chính, nơ có cửa ra vào. Còn lưng nhà là phía sau, ngược với phương vị của cửa ra vằo. Trong các ngôi nhà tập thể, huyền quan là cửa chính, song đối với căn hộ của mình thì cửa chính của căn hộ là huyền quan.
1. Phương vị của lưng nhà
Phương vị của lưng nhà ngược 180° với hướng nhà. Ví dụ nhà hướng nhâm thì phương vị lưng nhà là bính. Thông thr&ng, ngrò ta không dùng phương vị của hư&ng nhà để gọ hư&ng nhà mà dùng phương vị của lung nhà để gọi hướng nhà. Ví dụ, nhà nhìn ra hướng nhâm, lưng nhà tất là hư&ng bính và căn nhà đó gọi là nhà hrớng bính. Cho nên đo chọn hur&ng nhà chính là chọn hrớng lung.
Do đó hướng lưng nhà rất quan trọng, ơ đây cần chú ý, nó hướng nhà không phải là nó theo phương của đường, thẳng nố từ tâm nhà ra cửa, mà là hướng của đường thẳng từ lưng nhà ra trước nhà qua tâm nhà.
Tiếp sau xác định hướng nhà là tìm tâm điểm của nhà Tâm điểm của nhà là giao điểm của ha đường chéo. Tronị: trường hơp khuôn vên nhà không phải hình vuông hay hình chứ nhật, thì ta xem độ chênh lệch giữa ha cạnh đố nhau có vươt quá — canh nhỏ không ? Nếu vượt quy rồi thì ta theo cạnh lớn kéo dà ra để vẽ được hình chữ nhật, sau đó theo hình này để xác định tâm.