Thi công thiết kê nhà hàng theo phong thủy

Thiên can-hợp mệnh gia chủ khi Thiết kế nhà hàng

Thiên can-hợp mệnh gia chủ khi thiết kế nhà hàng:
– Thiên can
Thiên can gồm: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý.
Thiên can (còn gọi là thập can”) phối hợp với địa chi (còn gọi là thập nhị địa chi) để tính năm, tháng, ngày, giờ. Ngoài ra trong môn Phong Thủy, thiên can còn đại biểu cho phương vị, tiết khí bôn mùa và ngũ hành.
Thuộc tính ngũ hành của thiên can:
Giáp, Ất thuộc mộc, ở phương đông, chủ về những ngày xuân.
Bính, Đinh thuộc hỏa, ở phương nam, chủ về những ngày mùa hạ.
Mậu, Kỷ thuộc thổ, ở trung ương, chủ về các tháng 3, 6, 9, 12.
Canh, Tân thuộc kim, ở phương tây, chủ về những ngày mùa thu.
Nhâm, Quý thuộc thủy, ở phương bắc, chủ về những ngày mùa đông.
Giáp thuộc dương mộc; Ất thuộc âm mộc; Bính thuộc dương hỏa; Đinh thuộc âm hỏa; Mậu thuộc dương thổ; Kỷ thuộc âm thổ; Canh thuộc dương kim; Tân thuộc âm kim; Nhâm thuộc dương thủy; Quý thuôc âm thủy.