Thi công thiết kê nhà hàng theo phong thủy

Thiết kế nhà hàng Nhật: hệ thống máy lạnh

Tính lượng nhiệt cẩn lấy đi khi làm lạnh dưới nhiệt độ điểm sương
Để chọn một cuộn làm mát dùng chất làm lạnh giãn nở trực tiếp khi Thiết kế nhà hàng Nhật, hãy tuân theo các số liệu kỹ thuật của nhà sản xuất. Vì phần lớn các quy trình là từ kinh nghiêm nên rất khó tổng quát hoá việc dùng quy trình nào. Tuy nhiên, thông thường nhiệt độ chất làm lạnh bay hơi tại đầu hút ra của cuộn là nằm trong khoảng từ 25 đến 55°F (-3,9 đến 12,8°C). Khi nước làm lạnh được tuần hoàn qua cuộn, lượng nước thường trong khoảng từ 2 đến 6 gal/(phút.tấn) (8,4 đến 25 1/tấn).
Trộn hai luồng không khí
Một hệ thống điều hoà không khí được thiết kế để cung cấp 100000 ft3/phút (2831 m3/phút) không khí cho khu vực được điều hoà. Trong tổng số này, 90000 ft3/phút (2548 m3/phút) là không khí trong nhà được tái tuần hoàn có nhiệt độ 72°F (22,2°C) và độ ẩm tương đối 40%. 10000 ft3/phút (283,1 m3/phút) là không khí ngoài nhà có nhiệt độ 0°F (-17,8°C). Enthalpy, nhiệt độ, hàm lượng hơi nước và độ ẩm tương đối của hỗn hợp không khí trộn là bao nhiêu ? Nếu không khí vào phòng từ lưới đầu ra có nhiệt độ 60°F (15,6°C) sau khi ra khỏi thiết bị có nhiệt độ điểm sương 50°F (10°C) và không khí quay lại có nhiệt độ 75°F (23,9°C), tỷ lệ thành phần của không khí được điều hoà và không khí quay lại đi vòng phải dùng để có được nhiệt độ đầu ra tại lưới mong muốn là bao nhiêu ?