Thi công thiết kê nhà hàng theo phong thủy

Thiết kế nhà hàng Nhật hiện đại

Giúp bạn tổ chức sắp xếp lại các hồ so, giấy tờ trong văn phòng
Hãy chọn một thời gian thích hợp trong ngày khi mà bạn không phải làm việc nhiều trong ngày. Trong khoảng thời gian khoảng 10 hay 12 phút nên dùng đồng hồ thực sự để ấn định thời gian), bạn hãy chọn ra những chồng hồ sơ cũ nhất trong văn phòng và tách chúng ta làm ba loại: “lưu íìle”, “bỏ đi”, “còn có thể dùng đến”. Hy vọng rằng bạn có thể vứt đi hết chồng hồ sơ cũ nhất này. Lưu ý rằng bạn không nên làm quá thời gian quy (lịnh trước cho công việc, khoảng thời gian ấn định sẵn sẽ giúp bạn cảm thấy cảm giác hoàn thành công việc chứ không gây áp lực rằng bạn phải làm tất cả công việc.
Sự gọn gàng, ngăn nắp Thiết kế nhà hàng Nhật sẽ làm giảm đi sự ám ảnh, nhưng nếu như các bước này không làm gọn đi văn phòng của bạn, bạn có thể tăng cường thêm khả năng tập trung bằng cách đặt một miếng chặn giấy nặng bằng pha lê trong hay một vật gì đó không màu khúc xạ ánh sáng gần đông giấy tờ hỗn độn nhằm làm chệch hướng chú ý. Khi chúng ta bị thu hút bởi một vật khúc xạ ánh sáng thì sự ám ảnh công việc sẽ thuyên giảm đi.
tạo ra môi trường làm việc có cảm giác cao
Con đường cảm giác cao đề nghị bạn nên nhìn vào nhận thức những kinh nghiệm bản thân về cuộc sống hàng ngày của bạn. Sự nhận thức khía cạnh thú vị của cuộc sống là yêu cầu.