Thi công thiết kê nhà hàng theo phong thủy

Tư vấn Thiết kế nhà hàng Nhật theo phong thủy

Tám du tinh của bát trạch phân chia thành hai nhóm tốt và xấu, trình độ tốt xấu của từng sao cao thấp khác nhau. Dưới đây xin tóm tắt cụ thể để gia chủ quan tâm khi Thiết kế nhà hàng Nhật như sau:

– Sinh Khí: Tài vận cực tốt, thân thể khỏe mạnh, sức sống tràn trề, đại vượng về người. Sách Bát Trạch Minh Kính viết: Phàm cầu tài cần nguyên mệnh của bếp lò ở hướng cát, nếu hợp Sinh Khí thì đại phú, đúng nguyệt kỳ thì có đại tài. Sinh Khí thuộc mộc tinh ứng vào các năm tháng Hợi, Mão, Mùi.

Bếp lò hướng Sinh Khí thì tài vận rất mạnh, mà lưu niên tài vận mạnh nhất là những năm Hợi, Măo, Mùi; mỗi năm tài vận mạnh nhất vào các tháng hai, tháng sáu, tháng mười.

Sao Sinh Khí Tham Lang là thuộc hành mộc, ngoại trừ việc tăng cường tài vận bằng cách đặt bếp lò ở hướng Sinh Khí ra, cồn có mấy phương pháp sau:

Thiết kế nơi làm việc ở phương Sinh* Khí.

Mở cửa chính ở phương Sinh Khí.

Đặt giường ngủ ở phương Sinh Khí.

Dùng cây cỏ loại sống dưới nước đặt ở phương Sinh Khí.