Thi công thiết kê nhà hàng theo phong thủy

Vật liệu cách nhiệt thi công nhà hàng

Chất dẻo ctí nhiều tính chất quý báu, các chỉ tiêu cơ lí IIMI Khối lượng thể tích dao động trong khoảng 10 – 2200 kg/ khối lượng riêng 0,9 – 2,2 g/cm3.
Chất dẻo có chất độn dạng bột và dạng sợi cường độ t)4ẩ đạt đến 1200 – 2000 kG/cm2. Cường độ chịu uốn của chất 144 có chất độn dạng vẩy đạt đến 1500 kG/cm2, có chất độn (I sợi thủy tinh dị hướng (CBAM) – 4800 – 9500 kG/cm2. Ho ai phẩm chất kết cấu của chất dẻo rất lớn – 2,2 (CBAM), khi đó thép là 0,5, đuara – 1,6.
Chất dẻo không hị ăn mòn : Nđi chung nó bền với dung dịch .ixít và kiềm yếu. Có một số chất dẻo (thí dụ polietylen, poliizobutylen, polistirôn, polivinylclorít) thậm chí còn bén với cA dung dịch axit, muối và kiềm đậm đặc. vì vậy chất dẻo được ử dụng rộng rãi trong xây dựng các xí nghiệp hóa chất, hệ ịhống thoát nước và bảo vệ điện.
Chất dẻo, bình thường là vật liệu dẫn nhiệt kém (Ả = 0,28 – 0,69 kCal/m.°C.h). Chất dẻo bọt và chất dẻo khí dẫn nhiệt còn kém hơn nữa (A = 0,05 – 0,24 kCal/m.°C.h). Vỉ thế chất dẻo được sử dụng rộng rãi để làm VLCN Thi công nhà hàng.
Chất dẻo có thể nhuộm thành màu sắc bất kì. Khi sử dụng những chất tạo màu bền vững chúng có thể giữ được màu sắc rất lâu, nên không phải sơn định kì.
Chất dẻo rất dễ gia công thành các sản phẩm cđ hình dạng phong phú, thậm chí là rất phức tạp bằng các phương pháp rót, ép, đùn. Nhiều loại chất dẻo còn rất dễ hàn. Nhờ đđ người ta có thể sản xuất các loại đường ống phức tạp, các loại đổ I hứa. Hàn có thể thực hiện bằng những thiết bị đơn giản với m/ tham gia của khí nóng (thí dụ C02) ở nhiệt độ 150 – 250°c.
Một ưu điểm nữa của chất dẻo là nguồn nguyên liệu vô tận.
rhúng có thể nhận được từ nhiều chất hóa học, thí dụ : than ậá, dầu mỏ, gỗ, vôi, khí, không khí, v.v…