Thi công thiết kê nhà hàng theo phong thủy

Xác định phương hướngkhiThi công nhà hàng

1. Cách xác định phuơng vị hướng Thi công nhà hàng. Sau khi xác định tâm nhà, đặt la bàn đúng vào tâm đó để xác định chính xác phương bắc – nam. Mũ kim nam châm cbxỉ hướng bắc sẽ ứng với điểm“khôn gian ghi trên la bàn. Sau 35 dùng dây chỉ căng theo hướng nhà, dây này sẽ lệch với kim nam châm một góc và dây trùng với nam châm chỉ hướng bắc sẽ ứng với điểm không ghi trên la bàn. Sau đó dùng dây chỉ căng theo hướng nhà, dây này sẽ lệch với km nam châm một góc và dây trùng với 314° (xem hình vẽ). Căn cứ hình vẽ cuố sách này ta sẽ tra được góc 314° thuộc phương vị càn. Ngoài ra ta còn có thê dùng la bàn để tính được hướng nhà khi không có bảng phân độ.
Điều đáng chú ý ở đây là rất nhiều người lầm tưởng rằng phải đo hướng nhà bắt đầu từ tâm nhà. Thực ra không phải như thế mà hướng nhà là hướng của cả ngôi nhà. Cho nên cho dù cửa chính hơi chếch phải hoặc chếch trá với tâm. nhà, nhưng cá ta cần là hướng lưng nhà. Dưới đây là ý nghiĩa của 24 phương vị, trong dấu ngoặc có ghi số độ.khi dùng la bàn để xác định phương vị của nhà ở thì độc gả cần căn cứ vào số độ đã gh để tìm ra chính xác hướng nhà. 24 phương vị cũng có tác dụng đối với phương hướng của phần mộ, đền đà hoặc bàn thờ.
Nếu hướng nhà của bạn là bắc – nam vậy rút cục bạn cũng chưa thể bết được chính xác đó là hướng nhâm hay hướng tý, hay hướng quý, mà hướng nhâm, hướng tý, tuy cùng thuộc hướng bắc nhưng ý nghiĩa của chúng lạ rất khác nhau. Cho nên bạn cần phải dùng la bàn và gh nhớ số độ, hoặc đố chếu với hình ở cuố sách này để xác định phương vị cho chính xác.
Hướng này không những thuộc về phú quý mà còn có cả quyền uy, chức quan cao hoặc lặm tướng, có nghiĩa là quyền thế ở cấp cao. Ngày xưa, trong những trều đạ cường thịnh nhất Thiết phải có những võ tướng cao mnh dũng mãnh để phò tá Hoàng đế. Chính nhâm là hàm nghiĩa người võ tướng có những phẩm chất cao mnh ưu tú này. ơ số 1 địa phương có 1 số đện thờ chọn hướng này cho nên đó là ngô mếu để thờ võ tướng, đồng thờ đó cũng là vị thần được nhiều võ đạo tôn thờ. Nhâm là 1 trong những phương vị thế của khí rất mạnh. Nếu có thế lợ dụng được khí của địa long một cách thuận lợ đế bổ trợ thêm thì còn có khả năng đem lạ sự gàu sang rất lớn. Ngoài ra xây nhà theo hướng này còn có hàm ý trong gia đình sẽ có người á xa hoặc ra nước ngoài tu nghiệp thêm.